School Year 2021/2022

Milí rodičia,

pre školský rok 2021/2022 sa zápis detí do Súkromnej materskej školy Benjamín uskutoční v termíne od 1. mája do 31. mája 2021.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • poštou na adresu materskej školy,

  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

 

Uvádzame podmienky prijatia dieťaťa do Súkromnej materskej školy Benjamín na školský rok 2021/2022:

  1. na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od 3-6 rokov veku

  2. v prípade ak to kapacita dovolí, prijímame aj detičky, ktoré k nástupu do SMŠ dovŕšili vek 2 rokov

  3. pre deti, ktoré k 31. 8. 2021 dosiahli 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné

  4. každému záujemcovi, ktorý podá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do SMŠ bude vydané rozhodnutie o prijatí riaditeľkou SMŠ do 15. 6. 2021

 

Kontakty:

Súkromná materská škola, Tulipánová 7, 903 01 Senec

Súkromná materská škola, Trnavská 4, 902 01 Pezinok

office@preschool.sk