top of page

School Year 2022/2023

Milí rodičia,

pre školský rok 2022/2023 sa zápis detí do Súkromnej materskej školy Benjamín uskutoční v termíne od 1. mája do 31. mája 2022.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

-        poštou na adresu materskej školy,

-        e-mailom alebo odoslaním nižšie uvedeného tlačiva prostredníctvom e-mailu

 

Uvádzame podmienky prijatia dieťaťa do Súkromnej materskej školy Benjamín na školský rok 2022/2023:

I.      na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od 3-6 rokov veku

II.     v prípade ak to kapacita dovolí, prijímame aj detičky, ktoré k nástupu do                          SMŠ dovŕšili vek 2 rokov

III.    Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne              vzdelávanie povinné.

IV.    Každému záujemcovi, ktorý podá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne                    vzdelávanie do SMŠ bude vydané rozhodnutie o prijatí riaditeľkou SMŠ do                      30.6.2022

 

Kontakty:

Súkromná materská škola, Tulipánová 7, 903 01 Senec

Súkromná materská škola, Trnavská 4, 902 01 Pezinok

office@preschool.sk

bottom of page