LUNCH AND SNACKS

Check the Weekly Menu HERE

LUNCH AND SNACK FEES

1. Trimester (September - December) 

168 Euro (only lunch)

300 Euro (lunch and snacks)

2. Trimester (January - April) 

168 Euro (only lunch)

300 Euro (lunch and snacks)

3. Trimester (May - July) price:

126 Euro (only lunch)

225 Euro (lunch and snacks)

Lunch

Lunches are not included in the tuition. We have the food menu up on our bulletin board for every week. Price for lunch is 2,10 Euro per day and you will receive a clearance after every trimester. Monthly price for lunches is 42 Euro. In case of canceling lunch please contact the person responsible for lunches at your preschool location by 1:30 PM one day before. Monday lunch can be canceled by 6:45 AM that morning. Parents pay for snacks and lunches every trimester.

Lunch for Benjamin Senec location are provided by a catering facility located at the elementary school Bielenisko in Pezinok and delivered fresh on a daily basis. 

Lunch for Benjamin Trnavska and Myslenicka are provided by ...

​Today, many children have allergies and we encounter many types of allergies at Benjamin. If your child suffers from any allergy or intolerance, please bring us a letter from your doctor and you will be allowed to bring your own lunch. Children will place their lunch bags into the fridge in the morning.

Snacks

We provide an opportunity to order snacks for your child. The price for one month is

33 Euro, one snack is 1,50 Euro. Snacks are not included in the tuition and are paid extra. If you

would like to order the snacks, please let us know during the open house or before your first day in preschool.

In case of canceling the snack for the following day due to sickness or other reasons contact

your teacher by 1:30 PM one day before. Monday snacks can be canceled by 6:45 AM that morning. You will receive a clearance after every

trimester. The snacks usually contain yogurt, bread, vegetables, fruits, spreads, muffins, etc.

Children who don't have preschool snacks must bring their own morning snack and afternoon snack from home. If children bring yogurts in the morning they are labeled with the child's name and deposited in the refrigerator. Children bring their own drinks in labeled bottles from home to be constantly hydrated during the day.

Lunch and snack cancellation

Teachers responsible for snack and lunch cancellations:

Trnavska and Myslenicka preschools: 

Senec preschool: Diana Čapuchová - 0918 699 077 

 

Obedy

Obedy nie sú zahrnuté v školnom. Jedálny lístok na každý týždeň máme vždy vyvesený na našej nástenke. Cena za jeden obed je 2,10 Euro, čo robí 42 Euro na mesiac.  V prípade zrušenia obeda sa obráťte na zodpovednú osobu vo vašej škôlke do 13:30 v predchádzajúci deň. Pondelkové obedy sa dajú odhlásiť do pondelka 6:45 ráno. Rodičia platia za desiate a obedy každý trimester. Vyúčtovaie preplatkov býva tak isto po každom trimestri.

 

Obedy pre Benjamin Senec sú poskytované stravovacím zariadením na Základnej škole na bielenisku v Pezinku. Toto zariadenie dodáva čerstvú stravu vhodnú pre deti v predškolskom veku na dennej báze.

Obedy pre Benjamin Trnavská a Myslenická su poskytované ...

 

V súčasnej dobe mnoho detí trpí alergiami a stretávame sa s mnohými typmi alergií aj u nás v Benjamine. V takom prípade by sme Vás radi poprosili, aby ste nám priniesli papier od lekára, že dané dieťa má alergiu/intoleranciu a bude si nosiť vlastné obedy. Jedlo bude počas dňa uskladnené v chladničke.

 

Desiate

Ponúkame možnosť objednať desiate a olovranty pre vaše dieťa. Cena za jeden mesiac je 33 Euro, čo je 1,50 Euro na deň. Desiate nie sú zahrnuté v školnom a platia sa zvlášť. Ak si želáte využiť túto ponuku, dajte nám, prosím, vedieť v priebehu dňa otvorených dverí alebo pred prvým dňom v škôlke.

 

V prípade odhlásenia desiatej na nasledujúci deň z dôvodu choroby alebo iných dôvodov kontaktujte vašu učiteľku do 13:30 deň vopred. Preplatky vám budú vrátené po každom trimestri. Pondelkové desiate sa dajú odhlásiť do pondelka 6:45 ráno. Desiata zvyčajne obsahuje jogurt, chlieb, zeleninu, ovocie, nátierky, muffin, atď.

 

Deti, ktoré nemajú desiate objednané v škôlke si musia priniesť vlastné z domu, rozdelené na doobedie a poobedie. Ak si dieťa prinesie jogurt, označíme ho menom a počas dňa zostáva uložený v chladničke. Deti si nosia svoje vlastné nápoje vo fľašiach označených svojií menom na zabezpečenie pitného režimu počas celého dňa.

 

Pre ODHLÁSENIE obeda alebo desiatej kontaktujte:

Trnavská a Myslenická: 

Senec: Diana Čapuchová - 0918 699 077

 

Obedy a Desiate

© Copyright 2023 by Benjamin Preschool. 

Privacy

Contact Us

Tel: +421 903 26 36 16

Email: office@preschool.sk

Interested in working at Benjamin?

Address

Our Benjamin preschool locations:

Trnavská 4, 902 01 Pezinok

Myslenická 167, 902 03 Pezinok-Grinava

Senec Tulipánová 7, 903 01 Senec

Slovak Republic