LUNCH AND SNACKS

Check the Weekly Menu HERE

LUNCH AND SNACK FEES

1. Trimester (September - December) 

77 school days x 3,75 EUR = 288,75 EUR

2. Trimester (January - April) 

75 school days x 3,75 EUR = 281,25 EUR

3. Trimester (May - July) price:

64 school days x 3,75 EUR = 240 EUR

Lunch and Snacks

Lunches and snacks are not included in the tuition. We have the food menu up on our bulletin board for every week. Price for lunch and morning and afternoon snacks is 3,75 Euro per day and you will receive a clearance after every trimester. In case of canceling lunch and snacks please contact the person responsible for this at your preschool location by 1:30 PM one day before. Monday can be canceled by 6:45 AM that morning. Parents pay for snacks and lunches every trimester. The snacks usually contain yogurt, bread, vegetables, fruits, spreads, muffins, etc. 

Children bring their own drinks in labeled bottles from home to be constantly hydrated during the day.

Lunch and snacks for Benjamin Senec location are provided by a catering facility located at the elementary school Bielenisko in Pezinok and delivered fresh on a daily basis. 

Lunch for Benjamin Pezinok is provided by the elementarz school Orešie in Pezinok. 

​Today, many children have allergies and we encounter many types of allergies at Benjamin. If your child suffers from any allergy or intolerance, please bring us a letter from your doctor and you will be allowed to bring your own lunch. Children will place their lunch bags into the fridge in the morning.

  

 

Obedy a desiaty nie sú zahrnuté v školnom. Jedálny lístok na každý týždeň máme vždy vyvesený na našej nástenke. Cena za stravu na jeden deň je 3,75 Euro. V prípade zrušenia stravy sa obráťte na zodpovednú osobu vo vašej škôlke do 13:30 v predchádzajúci deň. Pondelková strava sa dá odhlásiť do 6:45 v pondelok ráno. Rodičia platia za obedy a desiaty každý trimester. Vyúčtovaie preplatkov býva tak isto po každom trimestri. Desiata zvyčajne obsahuje jogurt, chlieb, zeleninu, ovocie, nátierky, muffin, atď. Deti si nosia svoje vlastné nápoje vo fľašiach označených svojim menom na zabezpečenie pitného režimu počas celého dňa.

 

Stravu pre Benjamin Senec poskytuje stravovacie zariadenie na Základnej škole na Bielenisku v Pezinku. 

Stravu pre Benjamin Pezinok poskytuje Základná Škola na Oreší v Pezinku.

Tieto zariadenia dodávajú čerstvú stravu vhodnú pre deti v predškolskom veku na dennej báze.

 

V súčasnej dobe mnoho detí trpí alergiami a stretávame sa s mnohými typmi alergií aj u nás v Benjamine. V takom prípade by sme Vás radi poprosili, aby ste nám priniesli papier od lekára, že Vaše dieťa má alergiu/intoleranciu a bude si nosiť vlastné obedy a desiaty. Jedlo bude počas dňa uskladnené v chladničke.

 

Obedy a Desiaty

© Copyright 2023 by Benjamin Preschool. 

Privacy

Contact Us

Tel: +421 903 26 36 16

Email: office@preschool.sk

Interested in working at Benjamin?

Address

Our Benjamin preschool locations:

Trnavská 4, 902 01 Pezinok

Senec Tulipánová 7, 903 01 Senec

Slovak Republic