top of page

Privacy Protection | Ochrana Súkromia

Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa pre Informačný Systém:

korešpondencia a správa registratúry
Klienti
Vzdelávanie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi

Korešpondencia a správa registratúry

Klienti

Vzdelávanie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi

Zamestnanci – dochádzka
účtovné doklady
Zamestnanci – mzdy a pracovnoprávne práva a povinnosti

Zamestnanci – mzdy a pracovnoprávne práva a povinnosti

Učtovné doklady

Zamestnanci – dochádzka

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

korešpondencia a správa registratúry
Klienti
Vzdelávanie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi

Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov

Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov

Súhlas zákonnéko zástupcu so spracovamím osobných údajov

Zamestnanci – dochádzka

Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov

účtovné doklady
Zamestnanci – mzdy a pracovnoprávne práva a povinnosti

Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov

Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov

bottom of page