top of page
Colorful Toys
AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Pedagogickí zamestnanci Súkromnej materskej školy Benjamín absolvovali v škol. roku 2023/24 podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch povinné aktualizačné vzdelávanie v oblasti nové kurikulum/inkluzívne vzdelávanie - Práca s rozmanitosťou, inklúzia, multikultúrna výchova v predprimárnom vzdelávaní.

Continuous education of all teachers at Benjamin

Under construction
Thank you for understanding

bottom of page