top of page

DVD & Book Donation

This week we had a little surprise. Andrea Filt, the Senec Gardens (the beautiful neighborhood our facility is located in) Project Lead, has stopped by at the EnglishLibary.sk and donated several books and DVDs. We are really excited and thankful for her donation. Every single thing counts! Don't forget that we have Book Club reading every Thursday at 15:30! Anyone ages 1 through 13 is welcome to join. You know where to find us :)

Andrea had a couple words to add to her donation:

"Angličtina je moja srdcovka, mám rada samotný jazyk, knihy, filmy a piesne i kultury všetkých anglicky hovoriacich krajín i anglické právny systém. Projekt anglickej detskej knižnice v Senec Gardens je jedinečný a veľmi atraktívny pre všetky deti v okolí a ich mamičky. Čitanie rozprávok, riekaniek a príbehov pomôže malým čitateľom osvojovať si angličtinu príjemnejšie ako v tradičnej škole, a to cez rozmanitú literatúru a zmyslové zážitky.Vďaka tejto iniciatíve Benjamin Preschool si postupňe vybudujú k ňej vzťah na celý život a podporia svoju predstavivosť a vyjadrovacie schopnosti. Ich život bude o poznanie bohatší a kultivovanejší."

bottom of page